johanna-brunsson-pionjar-inom-svensk-vavkonst200601